Актуално

Да рециклираш е яко!

Европейски ден на спорта в училище Спорт #Без отпадъци

Научи повече
Инструктаж

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-132/16.04.2021 г., вх. № РУО 1-12036/16.04.2021 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-908/14.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на инструктажа за НВО за четене на диктовката от теста по български език и литература за IV клас, утвърден със заповед № РД 09-3567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката като образец на документ към Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 г.

Научи повече