Графици

Графици

График за провеждане на допълнителни консултации /I срок/ 2022-2023 - тук
График за провеждане на II час на класа, консултации с родители и ученици /I срок/ 2022-2023 - тук
График за провеждане на консултации в часовете по самоподготовка в ЦОУД /I срок/ 2022-2023 - тук
График за провеждане на контролни и класни работи  /I срок/ 2022-2023 - тук
  График на провеждане на  занимания по интереси /I срок/ 2022-2023 - тук
График за провеждане на факултативните учебни часове /I  срок/ 2022-2023г. - тук
Дневно разписание 2022-2023г. - тук