Учебно време

Учебно време

Начало на учебната година: 15.09.2022 г. 

Първи учебен срок:

15.09.2022г.- 31.01.2023г.

  І - X клас        

 (18 учебни седмици)

Втори учебен срок:

06.02.2023г.- 31.05.2023г.

  

І  - III клас         (14 учебни седмици)

+ 1 седмица за проектни дейности

06.02.2023г.- 15.06.2023г.

IV - VI клас    (16 учебни седмици)

06.02.2023г.- 30.06.2023г.

VІІ - X клас      (18 учебни седмици)

+ 2 седмици за производствена практика за X клас в периода 01.07.2023г. до 31.08.2023г.

Ваканции:

    29.10.2022 г. -  01.11.2022 г. вкл.                      есенна

    24.12.2022 г. 02.01.2023 г. вкл.                      коледна

    01.02.2023г. -   05.02.2023 г. вкл.                        МЕЖДУСРОЧНА

    08.04.2023 г. -  17.04.2023 г. вкл.                      пролетна  

Неучебни дни:

    19.05.2023 г.         ДЗИ по БЕЛ

    23.05.2023 г.         Втори ДЗИ и ДИПКК

   25.05.2023  г.        Неучебен, но присъствен ден за училищни,  просветни и културни  дейности                  

   13.06.2023 г.             НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

   16.06.2023 г.          НВО по математика в края на VII и на Х клас

НВО в X кл.:

13 юни 2023г. - НВО по БЕЛ (начало 11:00 ч.)

16 юни 2023г. - НВО по математика (начало 11:00 ч.)

14 юни 2023г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)   (начало 11:00 ч.)

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8:30 и от 14:30 часа